Opleidingsblad Paarden Bewegingstherapeut

Duur van de opleiding: 1 jaar.

Locatie: Schoneveldsweg 11, Ambt Delden (Overijssel)

 

Omschrijving:
Bij de opleiding tot Paarden Bewegingstherapeut ligt de nadruk op het herkennen en behandelen van problemen van het bewegingsapparaat bij het paard d.m.v. anamnese, opzetten van een doelgericht therapieplan, behandelingen, advies aan cliënt en contact met derden. Als Paarden Bewegingstherapeut ben je geen medisch specialist; wel kun je, indien nodig, met medisch specialisten samenwerken om tot het juiste behandelplan te komen.

Opleidingseisen:

  • HBO werk- en denkniveau.
  • Minimumleeftijd 18 jaar
  • Meerdere jaren praktijkervaring met (werken met) paarden.
  • De mogelijkheid dagelijks de praktijklessen te oefenen. Liefst op verschillende paarden.
  • Studenten moeten over een goede lichamelijk conditie beschikken.

De leerweg:
De opleiding duurt 1 jaar. Tijdens de opleiding wordt er elke maand 1 weekend van 9 tot 17 uur les gegeven. In totaal bedraagt deze opleiding 24 lesdagen. De theorie wordt afgewisseld met de  praktijk.
De opleiding wordt afgesloten door een theorie-examen (2-delig) en een praktijkexamen.

Opzet van de opleiding:
Tijdens de 1e drie weekenden wordt de complete Anatomie van het paard doorgenomen, zowel in het Nederlands als in het Latijn. Deze kennis is van essentieel belang voor het succesvol volgen van de overige onderdelen van de opleiding. Ter verdieping van de algemene kennis en het begrip van het functioneren van het lichaam zal er een volledig weekend besteed worden aan lessen Neurologie     en Fysiologie. Ook vakken als Tandheelkunde, Zadelkunde, Hoefkunde en Gedragsleer worden uitgebreid onder de aandacht gebracht daar al deze factoren van groot belang kunnen zijn voor ontstaan van problemen aan het bewegingsapparaat bij paarden. Daaruit volgt het daadwerkelijk leren zien en herkennen van de gewenste en afwijkende bewegingsafloop tijdens de lessen gangenanalyse. Uiteraard zullen ook het opnemen van een anamnese en vervolgens een behandelplan opstellen aan bod komen. Met al deze theoretische kennis volgen dan de intensieve praktijklessen. Hierbij komen o.a. Palpatietechnieken, Massagetechnieken, Stretchen en Mobilisatie aan bod. De theorie wordt elke lesdag gecombineerd met de praktijk.

Docenten:
De docenten van de opleiding zijn gediplomeerde docenten. Hun vakgebieden zijn o.a.
(Dier-) Fysiotherapie, Osteopathie, Natuurgeneeskunde, Homeopathie en Klassieke Trainingsleer. Ook worden er gastdocenten ingezet voor de vakken Zadelkunde, Hoefkunde en Tandheelkunde.

Groepsgrootte:
Om de kwaliteit van onze opleiding te kunnen waarborgen kunnen er per jaargang maximaal 8 studenten deelnemen aan de opleiding. Zo kunnen wij garanderen dat er voor elke student maximale aandacht is. Ook waarborgen we daarmee dat er voldoende tijd is voor iedereen om de praktijk te kunnen oefenen.

Beroepspraktijk:
Zoals hierboven al vermeld is de praktijk een essentieel onderdeel van deze opleiding. Elk opleidingsweekend bestaat uit meerdere uren praktijk. De zojuist geleerde theorie wordt aansluitend in de praktijk geoefend of bekeken. Het is echter noodzakelijk dat er ook thuis veel geoefend wordt. Zo mogelijk op verschillende paarden.

Excursies:
Tijdens de opleiding gaan de cursisten met docenten naar minimaal 1 externe stal. Een complete anamnese wordt daar afgenomen en zo mogelijk vindt de eerste behandeling plaats.

Toetsing en examinering:
Het examen bestaat uit 2 delen theorie-examen en 1 praktijkexamen. Om het diploma Paarden Bewegeingstherapeut te halen moet voldaan worden aan de volgende scores:

Anatomie                               7,5
Hoofdvakken gemiddeld       7,0 (niet lager dan 5,5)
Bijvakken       gemiddeld       6,0 (niet lager dan 5,5)
Praktijk                                  7,0

Het eindexamen moet met score van 70% gehaald worden om het diploma Paarden Bewegingstherapeut in ontvangst te mogen nemen.
Bij het niet behalen van voldoende score heeft de student recht op een herexamen voor zowel de onderdelen theorie als praktijk. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.

Diploma / Erkenning:
Geslaagde cursisten ontvangen het diploma van de opleiding en worden op de website vermeld, indien gewenst met vermelding van contactgegevens

Persoonlijke begeleiding:
Omdat we in kleine groepen werken kun je rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding.

Thuisstudie:
Deze studie vergt een grote mate van zelfstandigheid, buiten de studieweekenden is zelfstudie noodzakelijk evenals het oefenen van de praktijk.

Informatie en aanmelding:
Wenst u meer informatie of een persoonlijk gesprek? Telefonisch zijn wij bereikbaar onder telefoonnummer +31 651226023 of per mail via info@tonduivenvoorden.nl

Aanmelden voor de opleiding is mogelijk door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier en deze per mail naar ons terug te sturen. De inschrijving is pas definitief indien het inschrijfgeld van 250 euro is ontvangen.

Startdatum:
Het opleidingsjaar 2023 start in oktober 2023

Kosten:
De kosten verbonden aan deze opleiding bedragen 3800,- euro. Dit is inclusief 250 euro inschrijfgeld     en het (deels digitale) opleidingsmateriaal. Ook het examengeld is hierbij inbegrepen. Het cursusgeld kan in 10 termijnen betaald worden, in dat geval betaalt u 50 euro extra administratiekosten.

Ook de lunch, koffie/thee met lekkers zijn bij het opleidingsgeld inbegrepen. Eventuele aanvullende (niet -verplichte) literatuur is voor eigen rekening.

Overzicht kosten:

Inschrijfkosten:            250 euro
Studiekosten:               3550 euro
________________
Totaal                           3800 euro*

*Bij betaling in termijnen wordt het totaalbedrag 3850 euro
**De kosten van een herexamen bedragen 150 euro. (Hiervoor kan men zowel het theorie- als het praktijkexamen herkansen)

Annulering:
Inschrijving geldt voor de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
Ton Duivenvoorden hanteert de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier. Voor annulering na de wettelijk gestelde termijn van 14 dagen verwijzen wij u naar  onze Algemene Voorwaarden.

Onze opleidingen zijn goedgekeurd door en ingeschreven bij het Centraal Register voor Korte Beroepsopleidingen (CRKBO)

Reacties zijn gesloten.